6.9.12

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Om Namah Shivaya


Om Namah Shivaya!
Jai Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!
Samastha Lokah Sukhino Bhavanthu!

----

Sem comentários: